top of page

PRO CHOVATELE

Ekologie

Harmonie

Šlechtění na kombinovanou užitkovost zajistí stejné množství mléka a masa při nižším počtu krav.
V České republice je chováno 587 tisíc krav. Na stejnou produkci mléka a masa by stačilo při současné užitkovosti méně než 400 tisíc krav českého strakatého plemene, což je 68 % stavu krav v ČR. Maso a mléko vyprodukované chovem českého strakatého skotu má tedy nižší uhlíkovou stopu a snižuje emise skleníkových plynů až o 30 %.

Cíl: používání býků s nadprůměrným indexem mléka i masa.

Harmonické a uniformní stádo má nižší nároky na management, podmínky prostředí a je vhodnější k robotizaci. Současné šlechtění na maso a mléko zabrání extrémům. Při budování stáda budoucnosti je důležitá spolehlivost, ne rychlost.

Cíl: používání býků s vysokou spolehlivostí plemenných hodnot, vybraných dle jednotlivých znaků.

04-n.png

Kvalita

Udržitelnost

Kvalita potravin hraje stále větší roli a lze očekávat, že tlak spotřebitelů na kvalitu a šetrnou produkci potravin poroste. Sýr vyprodukovaný z mléka
s obsahem BB kappa kaseinu má nižší uhlíkovou stopu. Varianta beta kaseinu A2A2 je v přírodě původní a mléko s beta kaseinem A2A2 nezpůsobuje zažívací potíže.

Cíl: při výběru býků preferovat kvalitativní ukazatele, například A2 beta kasein nebo jatečné třídy.

Pouze čistokrevné stádo postavené na aditivním účinku genů je zárukou udržitelnosti. Do stáda se nesmí dostat vlastnosti, které negativně ovlivní kvalitu stáda a možnost prodeje plemenných zvířat jako například výskyt pastruků. Naopak musíme do stáda přinášet postupně vlastnosti, které budou hrát roli ve welfare a dlouhověkosti zvířat.

Cíl: používání výhradně čistokrevných býků, šlechtění na bezrohost a dlouhověkost.

Doporučení býci, kteří nejlépe odpovídají naší vizi

SIGETTY HG-473

Sigetty_web.jpg

HRDOBEC HCH-143

Hrdobec_web.jpg

HYDE HCH-164

Hyde_orez.jpg
bottom of page